Psychomotorický vývoj dítěte

Novorozenec – 1. měsíc života

Novorozenec v poloze na zádech neumí ještě zaujmout stabilní polohu, je tedy nestabilní. Většinou miminko hýbe celým tělem, kope nožičkama, rozhazuje ruce, rozevírá a svírá pěstičky.

Miminko má asymetrické držení těla – je prostě tak trochu na křivo ☺, zatím neumí samostatně otočit hlavičku. Když ji otáčí, tak se hýbe celé tělo (jak na bříšku, tak na zádech).

Když je miminko na bříšku, má zadeček položený výše, než je jeho hlavička. Když je na bříšku, leží na hrudníčku, horní části bříška a na kolínkách, má pokrčené ruce a hlavu otočenou k jedné straně tak, aby mohlo dýchat.

Při hledání prsa nebo zakrytí zorného pole by mělo být miminko schopné hlavičku otočit na druhou stranu. Horní i dolní končetiny jsou pokrčené.

What the fetal position does for your baby?
Novorozenec v poloze na bříšku


25,310 Naced Girl Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
Novorozenec v poloze na zádech + Moro reflex

Moro reflex

Jedná se o reflex miminka, který by měl být viditelný od narození do 3 měsíců (maximálně 6 mesíců). Jde o celkovou reakci miminka na intenzivní podnět (pocit pádu vzad, rychlý pohyb, zvukový podnět...). Miminko roztáhne ruce do strany, od sebe a rozevře dlaně, poté udělá tzv. objímací fázi, kdy jdou ručičky k sobě, jakoby chtěly něco obejmout.

U novorozenců je tento reflex nejsilnější a postupně slábne.

6 – 8 týdnů

V poloze na bříšku by se mělo miminko v tomto období opírat o předloktí a být schopno zvednout hlavičku, chviličku ji udržet a přetočit na druhou stranu. Pokud pase koníky, hlavička většinou není v rovině. Zadeček už postupně klesl směrem k podložce a hlavička je výš než pánev. Na bříšku je miminko většinou rádo a čas na něm se prodlužuje. Je to i tím, že v tomto období již dokáže zafixovat zrakem a má lepší pohled na svět (na zádech vidí jen strop a obličej maminky).

V poloze na zádech můžeme vidět tzv. polohu šermíře, kdy děťátko otočí hlavičku k podnětu, který jej zajímá. Na stranu, kam kouká, má nožku nataženou a ručičku také, jakoby chtělo předmět uchopit. Již nemá pěstičku a palec není v dlani, je uvolněn. Na druhé straně (u záhlaví) jsou horní a dolní končetina miminka pokrčené.

Od přibližně 8 týdnů začíná miminko objevovat své ručky a začíná si s nimi hrát. Po hračkách ještě nedokáže sáhnout. Nožičky zvedá častěji nad podložku.

V tomto věku většina dětí v poloze na zádech začíná navazovat oční kontakt a začíná se usmívat. Již by děťátko nemělo preferovat uložení hlavy na jednu stranu. Fyziologická predilekce je v normě do přibližně 6 týdnů ale miminko dokáže při dobré stimulaci (např. zvukem) hlavičku otočit i na druhou stranu.

tonic neck reflex in babies, baby lying on yellow blanket with head turned
Poloha šermíře

Co chceme v tomto věku vidět?

Miminko by mělo mít hlavu výš než zadeček

Mělo by otočit hlavu na obě strany na břiše i na zádech

Když je miminko na bříšku, nemělo by se překulit na záda – jedná se o neideální svalovou souhru (cíleně se otočí z bříška na záda vždy až poté, kdy se umí přetočit na bříško)


3 měsíce

Třetí měsíc je považován za „mílník“ v hodnocení vývoje miminka. Jde o základ pro budoucí držení těla ve stoji.

Miminko v tomto věku umí tzv. „pást koníky = 1. vzpřímení“v poloze na bříšku se opírá o předloktí, lokty jsou mírně před rameny, dlaně jsou uvolněné, hýždě a stehna jsou taky uvolněné. Miminko udrží hlavičku nad podložkou a sleduje okolí. Na bříšku vydrží déle a v této poloze je rádo.

V poloze na zádech dokáže miminko spojit ručky k sobě, dát je do pusinky. Zvládne otáčet hlavičku na obě strany. Nohy drží pokrčené nad podložkou. Často můžeme pozorovat tzv. asociovaný úchop – když dítě něco chytá ručkama, tak to vypadá, jako když by i nožky chtěly tento předmět uchopit.

V tomto věku je nejdůležitější schopnost dítěte zaujmout stabilní polohu na zádech. Protože pokud není stabilní v poloze na zádech, nebude stabilní ani v poloze na bříšku.

Ideální v tomto věku je motivovat dítě hrou ke zvedání ručiček a nožiček nad podložku (posílí prsní svaly, břišní svaly). Nedostatečně posílené svaly vedou k tomu, že v poloze na zádech při zvednutí nožiček dítě automaticky položí lokty na podložku nebo pokud zvedne nad podložku ruce, opře se o patičky – „kotví se „

https://www.mamaaja.cz/wp-content/uploads/2018/08/shutterstock_587523569.jpg
Pasení koníků = 1. vzpřímení
Psychomotorický vývoj dítěte. 3 a 4 měsíční miminko - Nutriklub
Poloha na zádech se zvednutýma končetinama


V tomto věku je ideální hračkou na podporu vývoje dítěte overball. Lze ho používat již od 2,5 – 3 měsíců po zvládnutí stabilní polohy na zádech. Motivujeme tak dítě ke zvedání končetin nad podložku (nejdříve ruce a kolem 4 měsíce i nohy. Přirozeným způsobem tak rozvíjíme hrubou motoriku (posílení paží, břicha, prsních svalů, vnitřní strany stehen) i jemnou motoriku (úchop overballu do dlaní, otevírání pěstiček). Z polohy na zádech se dítě může s overballem otáčet i na bok a tak trénovat tzv. boční vzpřímení. Overball je výbornou pomůckou i na odstranění záklonů u dětí.

4 měsíce

Ve věku 4 měsíců by miminko mělo udržet stabilní a symetrickou polohu těla a na bříšku by si mělo být opravdu jisté, bez přepadávání na záda.

Novou dovedností je sáhnout po hračce a uchopit ji. Když leží na zádech, nejdřív umí uchopit hračku ze strany, ze které ji podáváme (pokud podáváme hračku z pravé strany, sáhne po ní pravou ručkou a opačně). Postupně se s ručičkou posouvá blíž ke středu. Později kolem 5. měsíce uchopí hračku i přes střed (pravou rukou na levé straně a opačně). Díky těmto úchopům a pokusům o zkřížený úchop se miminko začíná otáčet na bok a až následně na bříško.

Většinu času jsou nožky zvednuty nad podložkou a to i trochu výš než to bylo ve 3. měsíci. Nožky se můžou dotýkat palci nebo vnitřními stranami chodidel.

Na bříšku si miminko mezi 4. – 5. měsícem dokáže nakročit jednu nožku na stranu, kde je hračka a opře se o koleno tak, že získá větší stabilitu. Díky tomu může uvolnit jednu ručku a sáhnout po hračce. Pak se vrátí zpět k pasení koníčku a hračku zkoumá a strká do pusy ☺

Od 4./5. měsíce je vhodné pokládání dítěte na podložku obličejem k zemi. Při tomto pokládání můžeme postupně od přibližně 5. měsíce pozorovat střemhlavý reflex (dítě natáhne ruce, aby „zabránilo“ pádu na hlavu). Dochází tak k posilování svalů na přední straně trupu.

Tummy time - BabyCenter Canada
Stabilní poloha na bříšku a úchop hračky


5 měsíců

Na bříšku je miminko stabilní a je tam rádo, umí si už sáhnout pro hračky i do stran. Již nyní můžete vidět počátky tzv. 2. vzpřímení, kdy děťátko získává větší přehled o světě. Ruce má ještě povětšinou sevřeny v pěst (o otevřené dlaně se opře až okolo 6 měsíce). Zároveň se objevuje pozice tzv. letadla, kdy se dítě zhoupne a pustí ruce od podložky (jako by chtělo někam odletět). Do jisté míry je to přirozené, pokud tento vzor není častější než opora o ruce (lokty či dlaně).

V poloze na zádech zkoumá hračky, otáčí s nimi, předává si je z ruky do ruky. Nohy jsou většinu času zvednuty nad podložku. Rukama si dítě sahá na bříško, oblast stehen, genitál, kolena.

Kolem 5. měsíce umí uchopit hračku přes střed, tzn. pravou rukou umí sáhnout pro hračku na levé straně a opačně. Tato dovednost pomůže děťátku k otočení na bok a následně na bříško. V 5 měsících se miminko umí přetočit na bok a zpět na záda, nebo si na boku s hračkou hrát, zkoumat ji. Jedná se o tzv. bočné vzpřímení, u kterého posiluje šikmé břišní svaly, které potřebuje dále u všech schopností, které musí zvládnout (lezení, sed, stoj...).

V tomto věku je ideální hrou k podpoře rozvoje úchopů využívání střemhlavé reakce (při pokládání dítěte obličejem k podložce přirozeně natáhne ruce) k cílenému uchopování hraček se střídáním pravé a levé ruky a nácvik opory o dlaně na natažených rukách (posilování ručiček). Dítě uchopíme širokým úchopem s dlaněmi na boku těla a prsty jsou na hrudníku a břiše dítěte.

 2. vzpřímení - ruce v pěst

6 měsíců

Dítě postupně zvládne otočku ze zad na bříško. Je to vrcholná zručnost tohoto období. Správné provedení otočky je přes zvednutí kolen, přetočení na bok a až následně přetočení na břicho (zapojí břišní svaly). Nesprávné je přetočení na břicho švihem přes záklon hlavy, kdy dítě přetěžuje krční a zádové svaly.

Na bříšku dítě objevuje svět tzv. z druhého patra = 2. vzpřímení, kdy se opírá o natažené ruce a rozvinuté dlaně. Pokud má velkou motivaci, vyhoupne se až na kolínka a začne na všech čtyřech pérovat. Z této polohy miminko lézt nezačne, na to je potřeba zkříženého modelu, který přichází později.

V půl roce můžeme pozorovat couvání. Když jsou motivovaní, tak se může stát, že se zapřou tak, že se odtlačí dozadu.

Na bříšku se otáčí okolo pupíku jako hodinové ručičky = pivotuje (na obě strany přes 2. vzpřímení, ne po bříšku). Opře se jednou rukou (o loket nebo nataženou ruku) a nakročí protilehlou nohou. Při pivotování překládá ruce a trénuje zkřížený pohyb končetin.

Na zádech již moc času v tomto věku dítě netráví, jakmile objeví otočku ze zad na bříško, tak většinu času tráví na něm. Přetočení by dítě mělo zvládnout na obě strany. Zatím se stále neumí přetočit zpět z bříška na záda, takže to může být pro rodiče náročnější období. Pokud dítě vydrží na zádech, podává si hračku z ručky do ručky, sahá si až do oblasti bérců, některé děti už i na prsty u nohou. 

Vhodné je v tomto věku dávat miminku hračky do stran (do úrovně pupíku), aby mohlo trénovat otáčení na bříško a když je na bříšku, tak tzv. pivotování. Nemotivujte miminko k plazení – není to vůbec důležitý vzor, klidně může dítě plazení vynechat, raději motivujte k pivotování.

2. vzpřímení - zralé provedení

Velmi důležité je to, že se miminko nemusí vyvíjet striktně podle tabulek. Každý má svoje tempo! Důležitá je kvalita vývoje ☺

Plazení

Mnoho z Vás možná překvapí, že plazení není potřebným vzorem ve vývoji dítěte. Dítě se při plazení posouvá vpřed pomocí předloktí a dolních končetin. Buď může být pohyb symetrický, tzn. používá obě ruce stejně a pohybu se účastní obě nohy stejně. Plazení ale může být i asymetrické, jako „raněný voják“. Nejčastěji to poznáme, když se podíváme na nohy – jen jedna se krčí a dítě se od ní odráží.

Děti se často začínají plazit z důvodu velké motivace a kluzké podlahy. Nejčastěji, když jsou lákány vpřed hračkami. Je dobré vědět, že plazení je pouze náhradním vzorem lezení. Pokud se dítě plazí, tak „bere“ čas lezení po čtyřech.

Optimální je, aby dítě  přibližně po 4-6 týdnech plazení již lezlo po čtyřech. Pokud se dítě plazí asymetricky déle než 14 dní, jednoznačně se ozvěte.

Jak předejít plazení?

Nemotivujte dítě vpřed ale raději do stran (pivotování a šikmých sedů). K pivotování tak, že mu dáte hračky okolo těla do výšky pupku - může se za nimi otáčet. K šikmým sedům tak, že mu budete podávat hračku ze strany a lehce do výšky.

Eliminujte kluzké podlahy v domácnosti. Kluzká podlaha ztěžuje pohyb do lezení po čtyřech. Pokud můžete, nechte dítě nahaté, bez kalhot a bez pleny. Pokud tato možnost není, oblékněte mu jen volnější kraťásky, aby mělo volná kolena. Použijte kusové koberce, pěnové puzzle, trávu... Pokud se dítě plazí asymetricky (přeplazí asymetricky místnost), je vhodné se ozvat.


Šikmý sed

V závislosti na dosavadním vývoji můžeme tento typ sedu pozorovat u dítěte mezi 7. – 9. měsícem věku. Rozlišujeme tzv. nízký šikmý sed, kdy se dítě opírá o loket a tzv. vysoký šikmý sed, kdy se dítě opírá o dlaň.

Do nízkého šikmého sedu se dítě dostane při otáčení ze zad na břicho, kdy zůstane v poloze na boku a hraje si. Pokud mu nabídneme hračku výše, dokáže se opřít o loket a volnou rukou sáhne po hračce. Postupem času se dokáže dítě natáhnout za hračkou ještě výše, natáhne ruku v lokti a opře se o celou dlaň.

U šikmých sedů je důležité, aby je dítě zvládalo na obě strany. Tato poloha je velmi důležitá pro posílení těla s následným přechodem do lezení a do volného sedu – dítě sedí rovně s nohama nataženýma volně před sebou.

Nízky šikmý sed
Vysoký šikmý sed


Lezení

Lezení po čtyřech je velmi důležitý pohyb v psychomotorickém vývoji. Ojevuje průměrně okolo 9 měsíce.

Lezení předchází šikmé sedy. Ty jsou velmi podstatné pro kvalitu lezení. Zralé lezení vypadá tak, že je páteř napřímená, prsty na rukou směřují dopředu, kolena jsou pod kyčlemi, špičky na nohách směřují za tělo a dítě se opírá o jednu horní a protilehlou dolní končetinu (např. pravá ruka a levá noha), opačné končetiny se pak pohybují vpřed (levá ruka a pravá noha).

Lezení je tzv. zkřížený pohyb, kdy jsou aktivní svaly na obou stranách těla. Formují se tvary kloubů, v optimálním postavení jsou kyčelní i ramenní klouby. V počátku lezení nemusí být nárt opřený o podložku, opírají se jen prsty. Postupem času, jak lezení vyzrává bysme chtěli vidět opření o celý nárt, špičky směřují lehce dovnitř.

Pokud dítě leze s koleny vtočenými dovnitř a špičkami směřujícími od těla, určitě se ozvěte, může si zadělávat na vbočené kotníky. Botičky v tomto období zcela jistě nepatří na nohu dítěte – více viz První kroky a první boty.



W sed

Jedná se o sed, kdy dítě sedí mezi patami. Většinou tento typ sedu využívají děti, které mají slabší svaly trupu nebo nižší svalové napětí. Tímto sedem si vytváří větší opěrnou bázi, a tím je sed pro ně jednodušší.

U W sedu jsou kyčle rotovány dovnitř, přetěžovány jsou kolenní vazy, v nesprávném postavení jsou i kotníky. Velmi často tento typ sedu vede ke vzniku kolen do „X“ a vpadnutých kotníků a může ovlivňovat i chůzi.

Z toho důvodu tento sed opravujte a dávejte paty dětem pod zadeček nebo nabídněte dítěti jiný typ sedu – volný sed, šikmý sed... Pokud W sed jednoznačně převažuje nad všemi jinými typy sedů, jednoznačně se ozvěte.

https://i.mimibazar.cz/h/bc/c/pismeno-w-800.jpg

Zpět