Posudková činnost

Pro všechny posudky platí, že jsou spojené s vyšetřením dítěte. Výjimkou je situace, že u nás mělo dítě v posledních 3 měsících provedenou preventivní prohlídku. V takovém případě Vám posudek vystavíme na základě závěru z této prohlídky.  O vystavení posudku požádejte s dostatečným předstihem a my Vám posudek dopředu připravíme. Ideálním řešením je nechat si vystavit posudek přímo v den preventivní prohlídky dítěte - jedná se zejména o posudek na zotavovací akce.

Je-li dítě v péči odborné ambulance (alergologie, kardiologie, neurologie…), je nutné, abychom pro vystavení posudku od Vás měli zprávu z poslední kontroly.

Vystavování posudků se řídí zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a je v kompetenci pouze registrujícího lékaře ev. lékaře tělovýchovného či pracovního lékařství – dle typu posudku.

V době mé dovolené není zastupující lékař oprávněn Vám posudek vydat.

Zdravotní způsobilost pro účast na zotavovacích akcích

Jedná se o školy a školky v přírodě, tábor, lyžařský kurz, plavání, sport v rámci školy a jiné. Nejvýhodnější je vystavení tohoto posudku přímo v rámci preventivní prohlídky.

Platnost posudku je 2 roky

Zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu

Dětem, které sportují vrcholově (státní sportovní reprezentace, příprava na reprezentaci) či studují na sportovní škole, vydává posudek o zdravotní způsobilosti tělovýchovný lékař. Já připravím jako podklad k tomuto vyšetření výpis ze zdravotní dokumentace, který si vyzvednete u nás v ordinaci.

K prohlídce u nás si vezměte s sebou:

  • vyplněnou Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti (předá Vám sportovní klub), kde bude uvedený druh sportu, zda se jedná o organizovaný sport nebo již výkonnostní sport (sportovec se bude účastnit organizovaných sportovních soutěží), jestli se jedná o vstupní prohlídku nebo prohlídku pravidelnou
  • k vstupní prohlídce k výkonnostnímu sportu je nutné přinést výsledek EKG vyšetření - viz níže
  • vyplněný Dotazník sportovce podle Lausannského protokolu MOV
  • u zdravotně náročných sportovních disciplín je vyžadováno zátěžové EKG i s monitorací krevního tlaku

Elektrokardiogram = EKG vyšetření

Na vyšetření se objednáte sami, žádanku k vyšetření nepotřebujete. Toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Kardiosport
Chuchelská 466/5
Praha - Modřany
tel.: 601 303 651

Zdravotně náročné sportovní disciplíny

Např. kontaktní sporty: box, judo, karate, rugby, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem, potápění, parašutismus, vytrvalostní disciplíny…

Podrobněji v příloze č.1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Pokud nosíte brýle/kontaktní čočky, mějte s sebou zprávu od očního lékaře.

Vyplňte Prohlášení posuzované osoby ke zdravotní způsobilosti a přineste s sebou k vyšetření

Vaše žádost musí obsahovat požadovanou skupinu řidičského oprávnění

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání = studiu

Mějte s sebou vyplněnou přihlášku ke studiu s uvedenými kódy studijních oborů

Na základě studijního oboru se posuzují relevantní zdravotní omezení. V případě nalezeného rozporu může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek je vystaven až na základě jeho rozhodnutí.

Souhlas se soubory cookies

Web používá k chodu, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies