Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Kristýna Pospíšilová Ph.D.

*Diplom celoživotního vzdělávání*

Specializované odborné kurzy:

2024

- Podoskop - vyšetření a klinická interpretace, Fyzio Beskyd s.r.o.

- Funkční vady dětské nohy, Fyzio Beskyd s.r.o.

2021

- Online VI. Pediatrický master kurz

2019

- V. Pediatrický master kurz, Brno

2018

- Kurz vyšetřovacích metod v dětské gastroenterologii pro pokročilé, Praha
- Online kurz výživy v pediatrii pořádaný Bostonskou univerzitou: Boston University School of Medicine - Post Graduate Program in Pediatric Nutrition (online)

2017

- Letní škola výživy v pediatrii pod záštitou ESPGHAN - Paediatric Nutrition: Beyond the Nutrients, Bari, Itálie
- Kurz novinek v managementu alergie na bílkovinu kravského mléka - Allergy Day – Long term of New Dietary Management of CMA: Engineering the Microbiome, Rotterdam, Nizozemí

Vzdělání, zaměstnání:

2023-současnost

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - Pediatrie Řepy

2023

Gastroenterologická ambulance pro děti, Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice

2017

Získán pediatrický kmen

2015 - 2022

Biochemie a patobiochemie - Doktorské studium v Biomedicíně, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Téma disertační práce: Metabolismus imunosupresivních léčiv u dětských pacientů s idiopatickými střevními záněty

2015-2023

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
Sekundární lékař (zkušenosti s pediatrickou gastroenterologií, pediatrickou JIP, pediatrickou nefrologií, pediatrickou endokrinologií a diabetologií, pediatrickou pneumologií...)

2009-2015

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha - Všeobecné lékařství

Publikační činnost, vzdělávací akce:
- Pospíšilová K, Přístup k ABKM pohledem pediatrické gastroenterologie, VOX Pediatrie, 2023
- Pospíšilová K, Diferenciální diagnostika průjmu u dětí. Příčiny průjmu u dětí. VOX Pediatrie, 2023
- Pospisilova K, et al. Is it useful to monitor thiopurine metabolites in paediatric Crohn’s disease patients on combination therapy? A multicenter prospective observational study. Pediatric Drugs.
- Pospíšilová K, Bronský J. Azathioprin v terapii idiopatických střevních zánětů u dětí – díl I a II., Gastroenter Hepatol. 2021;75(6).
- Kapitola v monografii Lebl J et al. Vzácná onemocnění, 2018
- Spoluautorské publikace, aktivní i pasivní účast na konferencích