Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Miroslava Sulovcová

Specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost.

*Diplom celoživotního vzdělávání*

Specializované odborné kurzy:

2024

- Podoskop - vyšetření a klinická interpretace, Fyzio Beskyd s.r.o.

2023

- Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí dle Vojty pro lékaře, část A, RL-Corpus

- Kurz neuro-vývojové stimulace + pokračovací kurz, Institut neuro-vývojové terapie a stimulace, PhDr. Marja Volemanová, PhD.

- Kurz bazální stimulace, Institut bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha

- Handling jako terapie, Fyzio Beskyd s.r.o

- KISS syndrom I., FyzioVšem, Lektoři: Monika Bauer, Ilka Schultze, Mgr. Markéta Sílová

2022

- Kurz EPALS, resuscitační kurz, SIMU Brno

- Kurz pro Laktační poradce, Laktační liga

2021

- Získání specializované způsobilosti v oboru Praktický lékař pro děti a dorost

- Kurz palpační anatomie, Rehaeduca - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii

2020

Atestace v oboru Dětské lékařství (nemocniční obor)

2018 - dosud            

Fakultní nemocnice v Motole - Pediatrická klinika a Urgentní příjem pro děti a LSPP

(zkušenosti s dětskou gastroenterologií, dětskou JIP, dětskou nefrologií, dětskou endokrinologií a diabetologií, dětskou pneumologií...)

2015 – 2018        

Nemocnice Vyškov - Dětské a novorozenecké oddělení

2009 - 2015        

Masarykova univerzita v Brně - Lékařská fakulta, Pediatrické zaměření


Členka odborných společností

- Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

- Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

- Česká pediatrická společnost ČLS JEP

- Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu ČPS

- The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)

- Česká lékařská komora