Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Miroslava Sulovcová

Specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost

Diplom celoživotního vzdělávání

2021

Získání specializované způsobilosti v oboru Praktický lékař pro děti a dorost

2020

Atestace v oboru Dětské lékařství (nemocniční obor)

2018 - dosud            

Fakultní nemocnice v Motole - Pediatrická klinika a Urgentní příjem pro děti a LSPP

(zkušenosti s dětskou gastroenterologií, dětskou JIP, dětskou nefrologií, dětskou endokrinologií a diabetologií, dětskou pneumologií...)

2015 – 2018        

Nemocnice Vyškov - Dětské a novorozenecké oddělení

2009 - 2015        

Masarykova univerzita v Brně - Lékařská fakulta, Pediatrické zaměření


Členka odborných společností

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu ČPS

The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)

Česká lékařská komora