Vystavování posudků

Posudková činnost se řídí zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a je v kompetenci pouze registrujícího lékaře, ev. lékaře tělovýchovného či pracovního lékařství – dle typu posudku. V době mé nepřítomnosti není zastupující lékař oprávněn Vám posudek vydat.

Zpět