NOVINKY v úhradách očkování proti meningokokovým nákazám a lidskému pailomaviru

Od 1. ledna 2024 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V oblasti očkování proti meningokokovým nákazám a lidskému papilomaviru dochází k následujícím změnám.

Očkování je plně hrazeno, pokud se zahájí očkování proti meningokokům skupiny B (Bexsero) do dovršení 12. měsíce věku, nebo od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku (Bexsero). U dětí do 1 roku věku se podávají celkově 3 dávky, u adolescentů postačují k plné ochraně 2 dávky.

Dále je plně hrazeno očkování proti meningokokům skupiny A, C, W, Y - tetravakcína (MenQuadfi), pokud se očkování zahájí od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku, nebo od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku. K plné ochraně postačuje podání 1 dávky.

Další novinkou je plná úhrada všech očkovacích látek proti lidskému HPV (Gardasil 9), je-li očkování zahájeno od dovršení 11. do dovršení 15. roku věku pojištěnce.

Zpět