Febrilní křeče

Jedná se o záchvat křečí u dětí z důvodu prudce stoupající teploty. Vyskytují se u dětí mezi 6. měsícem a 5. rokem věku. Obecně postihují febrilní křeče asi 3 % dětí. Vyšší je riziko u dětí, kterých rodiče sami v dětství febrilní křeče prodělali.

Samotné křeče mohou rodiče pěkně vystrašit. Dobrou zprávou však je, že nepoškozují mozek, intelekt ani nervovou soustavu.

Při rychlém vzestupu si horečky zpočátku nemusíte ani všimnout, když v tom Vaše dítě ztuhne, může se prohnout do luku a symetricky se začne třást. Může mít při tom obrácené oči vsloup a promodrat. Dokonce můžete mít pocit, že nedýchá a nereaguje na nic okolo. Obvykle tento stav rychle odezní, typicky do 5 minut.

Jak se zachovat při febrilních křečích?

Důležité je zachovat klid. Je to těžké, ale velmi důležité.
Položte dítě na pevnou podložku, nejlépe na zem a nechte volně vytékat sliny a ev. zvratky z úst.
Odstraňte kolem vše, o co by se mohlo dítě poranit.
Volejte číslo 155.
Zkuste si vzpomenout a po záchvatu změřte dítěti tělěsnou teplotu, je to velmi důležitý údaj.
Když Vám to stres dovolí, podívejte se na hodinky, jak dlouho záchvat trval, lékařům to velmi pomůže.

Co se děje po proběhlých febrilních křečích?

Většina dětí po nekomplikovaných febrilních křečích nevyžaduje pobyt v nemocnici. Lékař rodiče poučí, co dělat do budoucna, a jak febrilním křečím předcházet.

V nemocnici zůstávají děti, u kterých křeče trvaly déle než 15 minut, byly asymetrické nebo se křeče opakovaly v průběhu 24 hodin

Do budoucna je důležité při infektech měřit teplotu a při horečce podat dostatečnou dávku léku proti horečce.

Rodiče dětí po proběhlých febrilních křečích budou vždy vybaveni lékem na tlumení křečí. Jedná se o diazepam, který se podává při křečích do konečníku v případě, že křeče trvají déle než 2 minuty.

Preventivní podávání diazepamu při zvýšených teplotách se v současné době nedoporučuje.

Dle nejnovějších vědeckých informací nemají děti po proběhlých nekomplikovaných febrilních křečích vyšší riziko rozvoje epilepsie ve srovnání s běžnou populací a prognóza naprosté většiny febrilních křečí je tedy výborná.

A co s očkováním po febrilních křečích?

Dle doporučení Společnosti dětské neurologie ČLS JEP nejsou febrilní křeče kontraindikací očkování ani důvodem k zásahu do běžného očkovacího kalendáře. Preventivní podávání antipyretik při očkování dětí s anamnézou febrilních křečí není dle současných poznatků doporučeno.

Zpět